Duur: 60 min. € 57.00                                                                                 

Duur: 90 min. € 77.00

Een holistische massage is een volledige lichaamsmassage ,niet alleen gericht op de ontspanning van je spieren, maar ook op je geestelijke ontspanning. 

Het helpt je om je bewust te worden van spanning in je lichaam. Holistische massage is een massage vanuit holistische visie. Hierbij wordt uitgegaan van de mens als totaliteit; lichaam en geest zijn onderling verbonden. Naast het fysieke aspect is er aandacht voor het mentale, spirituele en emotionele aspect.Deze vier aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Holistische massage therapie helpt om je bewust te worden van de spanning in je lichaam. Lichamelijke, maar ook emotionele en mentale pijn ontstaat door een verstoord evenwicht tussen lichaam en geest. Je ontvangt een gehele lichaamsmassage.

De massage ontspant je spieren, bevordert de bloedsomloop,bevordert de lymfestroom en brengt het zenuwstelsel tot rust. Vermindert stress en angst en helpt je bewuster te maken van je eigen lichaam                       

De behandeling:Tijdens de massage leer je contact te maken en te luisteren naar de signalen van je lichaam. Samen gaan we, in het hier en nu, voelen wat er mogelijk aan die spanning ten grondslag ligt. Ervaren en voelen wat er is, zonder oordeel en met volle aandacht. De balans tussen lichaam, hoofd en hart kan herstellen door bewustwording. Spanningen lossen op of verminderen, de energie stroomt weer.                                                    

Hierdoor zit je lekkerder in je vel en heb je meer levensenergie.

Vreugde vind je niet in dingen, maar in JEZELF